fredag 1 maj 2015

Hymn till maj

Var hälsad vackra Valborg! Och sköna gröna maj! Bort vinterkyla, valsorg! Röd stjärna på kavaj! När gryningssolen stiger! Trädkronan ej mer kal! Och vi ej längre niger! För Konung Kapital! Ty ingenting är givet! Förutom denna lag! Med Våren segrar Livet! En Skål för denna dag!

Inga kommentarer: