tisdag 14 maj 2013

Girighetens förlängning med andra medel

Man får ständigt höra argumentet: "Vad är det egentligen som startar alla krig? Det är religionen!" Jag skulle lite ödmjukt vilja säga att detta är en lite vidskeplig tro. Krig startas nästan alltid av två skäl: pengar och makt. Korstågen handlade om påvemakt och geo-politisk dominans. Furstarna i 30-åriga kriget bytte religion från dag till dag (vad ska man tro?). Nordirland handlade om avkolonialism och självständighet. Samma gäller med Palestinakonflikten idag (på 65-årsdagen av Nakba - folkfördrivningen i samband med staten Israels bildande). Religionen används enbart som "rättfärdigande". Vilken ledare skulle begära att sitt folk skulle spilla eget blod för andras olja (och man saknar rentav det mer ärliga "amerikanska intressen")? Gud blir en dubbelagent med rätt att döda. En syndabock som inte kan skickas till Haag. Gud får dock alltmer konkurrens av Frihet och Demokrati. Men fan vet? Detta är enbart min tro. Och kanske det ändå var världens vackraste sport som gav upphov till "fotbollskriget" i Centralamerika (krig är idrottens förlängning med andra medel)? Låt människor tro på Gud om de vill. Tro mer än gärna på Frihet och Demokrati. Alla håller vi något för heligt. Men se upp när det börjar skramla i anslagen till det militära. Vem är det som tjänar på det?

Inga kommentarer: