tisdag 28 maj 2013

Mervärde vs Människovärde

Tackar hjärtligast Jenny Wrangborg för ett väldigt bra framförande under seminariet Finns det inga kvinnor i arbetarrörelsen? hos Arbetarrörelsens Arkiv i Malmö i torsdags kväll. Berörande dikter från arbetslivet, självupplevda känslor hos en ung kvinna "i köket", varvades med högintressanta diskussioner om dagens bakåtsträvande arbetsmarknad. Budskapet var facklig kamp och organisering på arbetsplatsen. Arbetskamrater som gör gemensam sak. Äkta samarbete av människor som inte är maskiner: "...för jag är ingen maskin. Ni kan inte köpa en ny för ni kan inte köpa mig. Människan i mig säger att ni inte kan ta mitt mervärde. För inget är mer värt än människan."

Inga kommentarer: