torsdag 30 oktober 2014

Apartheid anno 2014

Titta på bilden. Så här ser apartheid anno 2014 ut. Till vänster en palestinsk by av ännu inte sönderbombade fallfärdiga hus. Till höger luxuösa illegala israeliska bosättningar. Däremellan en fysisk mur. Allt på ockuperat palestinskt område. Jag säger ingenting om blockaden av Gaza. Jag säger ingenting om institutionaliserade trakasserier av civila palestinska barn, kvinnor och män. Jag säger ingenting om diskriminering av palestinier i Israel. Jag säger ingenting om israeliska krigsförbrytelser och vit fosfor. Jag säger ingenting om miljoner palestinska flyktingars förvägrade rätt att återvända. Jag vägrar publicera bilder på döda palestinska barn. Men jag ropar högt att det aldrig är "för tidigt" att försöka skapa en rättvis fred. Sverige blev land nummer 135 som erkände Palestina som suverän stat. Med sikte på fred och en tvåstatslösning. Det känns trots allt som att Sverige åter har fått en respektabel utrikespolitik. Björklund och Hägglund lär beklaga sig med ockupationsmaktens makthavare. Jag har inte sett vad besserwisser Bildt har twittrat. Men all heder till en röd-grön regering när den står för sina löften! Som tar sitt internationella ansvar!

Inga kommentarer: