torsdag 4 juli 2013

4 juli

4 juli. USA:s självständighetsdag. Självständighetsförklaringen slår fast att alla människor har skapats lika med okränkbara rättigheter. Dessa rättigheter är bland annat rätten till liv, frihet och strävan efter lycka. Det står ingenting om cynisk kapitalism eller militärt och politiskt världsherravälde. Däremot att folket när som helst har rätt att avsätta sina valda företrädare när dessa missköter sitt förtroende. Något vi ofta är slarviga med. Demokrati betyder folkstyre, inte politikerstyre. Självfallet ska det ske inom den politiska demokratins ramar. När det som i Egypten sker med militärkupper har något gått väldigt fel.

Inga kommentarer: