måndag 15 juli 2013

Lord have mercy!

Jon Lord finns inte längre hos oss. Men misströsta inte. Min systerson Elis Lund är här för att organ-isera framtiden!

Inga kommentarer: