onsdag 19 november 2014

Under det blåa täcket (Internationella mansdagen)

Kurar i bäddsoffan. Tankarna vill inte sova. Varma Koppen i muggen med frusna Mårran under blåa täcket till Nina Björks feministiska nittiotals-klassiker Under det rosa täcket. Jag läser: "Ömhet, känslighet, sentimentalitet, mystik, skönhet, lyhördhet, intuition etc." Ord som idag associeras med ordet "kvinna". Jag som tyckte det lät som en beskrivning av mig (fast kanske skulle "skönhet" bytas mot "skörhet"?).... Tillhör jag ett annat kön? Eller en annan tidsålder? Ty de där definitionerna av "manligt" och "kvinnligt" skiftar. Över tid. Kultur. Inte "natur". Även "naturen" är enligt Björk ideologisk. Det är enbart människor som skapar "lagar". Och "sanningar". "Livmoderfeministerna" kläs av nakna. Vad som är "kvinnligt" och "manligt" är alltid ideologiskt. Liksom själva "vetenskapen" är. Och därmed politiskt. Hur vill vi ha det? Det är aldrig enbart upp till oss själva. Vi kan inte "bryta oss ut". Ställa oss utanför kulturen. Vi skapar oss själva via våra masker. Som vi inte själva skapat. Vi fostras till våra förväntningar. Den Ömma Modern. Den Beskyddande Mannen. Behag. Styrka. Stereotyper. Kulturella konstruktioner. Som blir sociala realiteter. Löneskillnader. Ätstörningar. Tydligen är det idag Internationella mansdagen. Ett av målen lyder: "* Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv." Vad är en "vanlig man"? Vem definierar "positiva manliga förebilder"? Vad är ett "anständigt liv"? Ska vi cementera en ny "positiv" manlig könsroll? Jag läser ingenting om någon könsmaktsordning. Ingenting om att män som grupp är överordnade. "Patriarkatet" existerar inte. Däremot är även män diskriminerade. Två andra mål lyder: "* Att förbättra relationerna mellan könen och öka jämställdheten. * Att skapa en säkrare, bättre värld där människor kan vara trygga och växa till sin fulla potential." Två direkt politiska mål. Hur uppnår man detta? Om inte genom att uppmärksamma att kvinnorna utför arbetet medan männen tjänar pengarna? Att lyfta fram mäns fysiska och mentala våld mot kvinnor? Och inte minst genom att ifrågasätta könsrollerna och förväntningarna? Som vi får med oss från BB. Under det rosa eller blåa täcket. För de relativt privilegierade. I stora delar av världen överlever varken kvinnor eller barn graviditeterna.... Jag kurar under mitt blåa täcke. Jag vill bara vara. Jag vill bara vara en människa....

Inga kommentarer: