söndag 16 juni 2013

För Slaveriet i tiden! (ett anspråkslöst förslag!)

Exakt alla i riksdagen, bortsett från vänsterpartisterna som även de "höll nollan", röstade fram att socialassistenten från dag A ska kunna kräfva arbete av den tillfälligt ekonomiskt beroende. Det gamla slavsamhället talas det inte mycket gott om i vår upplysta tid. Men slavarna hade både mat för dagen och tak över huvudet. De slapp förnedring och bidragsberoende. De slapp känna av "utanförskapet". De kunde rentav köpa sig fria, skaffa sig en förmögenhet och rentav egna slavar när de under en längre tid visat framfötterna. Detta vore kanske något att ta efter för en modern "arbetslinje" i dagens Sverige? De ekonomiskt utsatta blir från dag ett på socialen placerade som slavar där de bedöms passa. Detsamma bör gälla arbetslösa ungdomar från första dagen efter studenten. Arbetslösa som sagts upp på grund av övertalighet samt långtidssjuka som slösat upp sina försäkringsdagar ska självfallet även dessa erbjudas att bli slavar och bryta utanförskapet. Kostnader och samhällsproblem som kravaller i förorterna och dyra bidragsberoenden kommer automatiskt att försvinna. Jag tror inte att enbart den borgerliga Alliansen och Sverigdemokraterna kommer att ställa sig positiva till mitt anspråkslösa förslag. Jag är säker på att såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet kommer att rösta igenom detta i riksdagen. Hela Sverige ska leva! För Slaveriet i tiden!

Inga kommentarer: