söndag 16 juni 2013

Fördomar som prejudikat

En historiker har ett källkritiskt arbetssätt. "Primärkällan" är själva händelsen eller uttalandet. "Sekundärkällan" är ett referat till det hela. Med eller utan personliga tillrättalägganden. Journalister arbetar på ett liknande sätt. På arbetsplatser och i föreningar är man mer slarvig. Man litar på "tillförlitliga" omdömen. Fördomar som prejudikat.

Inga kommentarer: