onsdag 28 augusti 2013

Rösta mot reaktionen

Jag är inte med i Svenska kyrkan. Jag gick ur när jag var 18. Jag är helt enkelt inte kristen. Svenska kyrkan gör dock mycket gott. Den arbetar för rättvisa och fattigdomsbekämpning i ett globalt perspektiv. Den hjälper behövande i vårt land när myndigheter sviker. Den ger en fristad åt människor som tvingats på flykt. Den har blivit betydligt mer tolerant vad det gäller sexualmoral. Den har blivit mindre patriarkal och mer jämlik. Detta tack vare den politiska demokratiseringen av kyrkan. Kyrkovalet är måhända "det minst viktiga". Då Sverigedemokraterna siktar in sig på just kyrkovalet för att kunna bygga en "maktbas" bör det dock ringas i såväl kyrko- som stormklockorna. Sverigedemokraterna vill vrida klockan och kyrkan tillbaka till tiden före demokratiseringen och humaniseringen. De vill ha en intolerant och inskränkt "fädernas kyrka". De vill inskränka religionsfriheten ("tron" ligger inte i några dogmer utan i varje människas hjärta). De vill motarbeta kärleken. Både inom äktenskapet och människor som en enda stor gemenskap. Därför skulle jag gärna se att medlemmarna faktiskt röstar i kyrkovalen den 15 september. Den som röstar på Sverigedemokraterna ska inte beklaga sig över att egyptierna röstar på Muslimska brödraskapet och prata om "reaktionär religion" och "backlash för jämställdheten". Det är nämligen exakt vad Sverigedemokraterna strävar efter.

Inga kommentarer: