tisdag 23 december 2014

Ekologiska flyktingar

Sverige är det land som per capita exporterar mest vapen till krigförande länder. "Vi måste ju tänka på jobben". Men när krigsflyktingarna kommer hit vill vi inte längre vara världsledande. "Vi måste ju tänka på jobben". Tänk om vi istället skulle ställa om till något annat? Om vi säger grön energi? Om vi rent av skulle bli världsledande på att exportera denna produkt? Framtidens flyktingar kommer att vara klimatflyktingar. När vatten kommer att bli ett hot istället för en gåva. Skåne kommer liksom Holland att bli öar på havsbotten. Är det så viktigt med kvartalsrapporter? Vi har väl barnbarn? Eller behöver vi byta ekonomiskt system? För att hålla det ekologiska intakt? När kommer vi själva att behöva fly? Och vilka kommer att "ha råd" att ta emot oss? Ekologiska flyktingar?!!

Inga kommentarer: