torsdag 31 oktober 2013

Äppelkorgen

Att jag motsätter mig det "fria skolvalet" för skolbarn innebär inte att jag är fundamentalistisk motståndare till friskolor i sig. Det kan finnas utmärkta sådana med alternativ pedagogik eller med särskilt stöd till elever. Det är inte skolformen i sig (fristående eller inte) som är problemet utan drivkraften: profitbegär eller "budgetansvar" blir lätt samma sak. På samma sätt som det inte bara var Camera som vägde blöjor för att generera vinst utan även den kommunala äldrevården i "sparsyfte". I fall som "Profitskolan" (där "det ruttna äpplet" till gangster fick lämna privatskolans värld direkt efter Uppdrag Gransknings sändning som Sveriges mest hatade man) eller Pysslingen (där rektorn inte begick något "fel" utan ett direkt lagbrott trots att hon om elever säger att "ingen kommer undan") står friskolan utanför demokratisk insyn och den stora tanken bakom den svenska skolan: varje elevs lika rätt till en god skola för att synas, höras och utvecklas till en god och unik människa i det goda samhället. Skolan måste omfamnas av en samhällelig helhetssyn. Det säger sig självt att riskkapitalister och vinstdrivande koncerner som Academedia står i en helt annan sfär med totalt annorlunda drivkrafter. Den kommunala skolan är knappast perfekt. Med staten som huvudman skulle det åtminstone teoretiskt finnas bättre förutsättningar för en likvärdig skola oavsett var man bor. Kommuner och stadsdelar kan vara helt olika världar. Socio-ekonomiska aspekter påverkar (vi bor helt enkelt i ett klassamhälle som dessutom har OECD:s mest ökande klyftor). Därför är det ännu viktigare att det finns en helhetssyn i samhället. Segregationen måste brytas, människor måste i arbete och välfärden kraftigt byggas ut. Det ska inte avgöra var ett barn bor, hur efternamnet uttalas eller om barnet behöver extra stöd. Men i en tid då politikerna slutat prata om att "utrota barnfattigdomen" och skattesänkningar är universallösningen på allt kommer vi enbart att trampa allt djupare i träsket. Pengar får inte vara drivkraften när det gäller viktiga "saker" som våra barn. Eller våra gamla för den delen. Smakar det så kostar det. Och belönar sig på tusen sätt. För människan och samhället. Vilket ju är samma sak. Alla är vi äpplen i samma korg. Och varje äpple är unikt.

Inga kommentarer: