torsdag 10 oktober 2013

Arbetets Hjältar

Amen visst är Moderaterna ett arbetarparti! Det enda rent ut sagt! De älskar arbetare så mycket att de bestraffar de som inte arbetar! Då tänker jag såklart inte på den klassiska marxistiska bilden av övergödda kapitalister och utsugande bankirer! Dessa "bär" ju faktiskt på en massa "ansvar" och sånt! Rena grovarbetare så tungt som de bär! Som belöning får de miljarder i skattelättnader! Det ska ju löna sig att arbeta! Nej, de som straffas är de arbetslösa, sjukskrivna och pensionärerna! Av dessa ska tagas även det de inte har! Så lär de sig kanske en läxa att börja arbeta? "Arbete ger hälsa och välstånd" heter det ju! Därför kan Moderaterna nu dra in miljonerna som tidigare gått till de arbetandes friskvård! De blir nog så friska ändå av själva arbetet att de orkar arbeta tills de är 75 år! Minst!

Inga kommentarer: