torsdag 18 april 2013

Livsutbildade

Rasism innebär som bekant att se ner på människor av annan etnicitet. Sexism att se ner på människor av det motsatta könet. Klassism är inget etablerat uttryck. Men det innebär att se ner på människor från andra socialgrupper. Och detta talas det sällan om. Högermänniskor ser ner på människor utan "entreprenörsanda". "Liberala humanister" och vissa så kallade "socialister" ser ner på "lågutbildade". "White trash". Beskyller dessa för att vara rasister och sexister. Som inte vet bättre eftersom de är... lågutbildade. Majoriteten av de människor jag träffat, umgåtts och arbetat med har varit "lågutbildade". Jag arbetar för närvarande med just "lågutbildade". Som långt ifrån är obildade. Tvärtom. Det är tänkande och reflekterande människor. Bildade. Kunniga på tusen sinom tusen sätt. Jag har träffat gott om "högutbildade" människor som varit betydligt mer obildade och rent av korkade. Man blir inte en sämre samhällsmedborgare av att inte ha en massa högskolepoäng. Man blir inte ens rasist eller sexist. Fördomarna försvinner inte med en examen. Ofta stärks de. Lågutbildade är ofta livsutbildade. Nämligen.

Inga kommentarer: