söndag 5 januari 2014

Mörker över Norge

"Abortlagstiftningen skärps i Norge. Våldtäkt eller incest är inte längre skäl till sen abort." Man hoppar till. Var det Norge? Inte någon katolsk gammal öststat? Läser vidare: "I Norge har även förbudet mot att köpa sex börjat diskuteras. Fremskrittspartiet, Høyre och Venstre har alla skrivit in i sina partiprogram att de vill ta bort förbudet och därmed göra köp av sexuella tjänster lagligt." Och plötsligt kan jag skönja ett mönster. Ju längre till höger man går på den politiska skalan desto mer kan man se att "islamiseringen" och beslöjade kvinnor inte allena är ett hot mot friheten. Utan även kvinnans rätt till sin egen kropp. Som man röstar får det konsekvenser. Betänk detta om ni närt tankar på att vara "politiskt inkorrekta" och välja Sverigedemokraterna 2014. Norge är nära. Och mörkermännen finns mitt ibland oss.

Sexuella övergrepp ingen orsak till sen abort i Norge

Inga kommentarer: