torsdag 19 mars 2009

Grattis Josef!Idag säger vi ett stort namnsdags-grattis till Josef Fritzl! Farbrorn får dagen till ära sitt straff: livstids finka. Han har i alla fall visat att blod är tjockare än vatten och att den heliga familjen kan skyddas och hållas i helgd. Som det anstår det katolska, patriarkala och konservativa Österrike.

"Då går jag ner i min källare
där lever jag sällare
för där har jag min..."

Vi riktar även ett jätte-grattis till Stalin, Goebbles och McCarthy! Som har visat att nation, ideologi och politiskt system inte behöver utgöra hinder för makten när det gäller att förenas i intolerans och sjuklig paranoia! De leve!

Inga kommentarer: