tisdag 3 december 2013

Dumstrut

Björklunds militärkupp i skolan har inte givit så bra resultat. Det är klart att man kan vinna lite sympati från "folket i stugorna" för en auktoritär anti-pedagogik med "ordning, reda, drill och disciplin". Elever som kissar i byxan och inte vågar prata utan bara antecknar och rabblar blir aldrig självständiga fritänkare som kan utveckla både sig själv och samhället. Försnillade skolpengar i form av "vinster" försämrar självfallet för alla i skolan. Och ökad segregation och arbetslöshet leder till minskad framtidstro och motivation i skolan. Det blir aldrig bra med sorteringsskola, elitklasser och betyg för småbarn. Jag sa det då. Jag säger det nu. Hellre flumskola än dumminister.

Inga kommentarer: