fredag 13 december 2013

Perstorpsplattan i mattan!

Det senaste året har jag lärt mig att gilla Perstorp. Men när jag i Perstorps Allehanda läser om fullmäktigefrågor i den lilla skånska kommunen kommer jag snarast att tänka på TV-serien Starke man: "I en interpellation från Sven Erik Sjöstrand (V) till Arnold Andreasson (C) undrade han om han läst trygghetsmätningen som placerade Perstorp i botten. Arnold Andréasson (C) kommenterade på kommunfullmäktige med egna frågor och resonemang. Vad är otrygghet? De som gick över torget i torsdags när granen välte kände sig nog otrygga." Jooo... så kan man ju förstås också se det. Arnold fortsätter: "– Ett problem som uppmärksammats är barnfattigdomen och med den beslutade skattehöjningen på 25 öre så lär den öka." Och så kan man ju förstås också vända på julgranen. Om man inte förstår vitsen med själva kommunskatten. I sin nya rapport om barnfattigdom lyfter Rädda Barnen i första hand fram kommunernas ansvar: " * Alla kommuner ska vidta kraftfulla åtgärder mot barnfattigdom * inga barn ska vräkas från sina hem * alla skolaktiviteter ska vara avgiftsfria * alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid * alla kommuner ska erbjuda avgiftsfria fritidsaktiviteter." 25 öre mindre i kommunskatt räcker inte till många liter mjölk för en familj. Däremot kan riktade kommunala satsningar påverka många familjers ekonomiska (och därmed sociala) situation. Rädda Barnen lyfter fram positiva exempel på svenska kommuner som tar frågan på allvar. Tyvärr ligger inga av dem i Skåne där problemen är värst. Med politisk vilja och kommunala intäkter kan man skapa trygghet för alla. Så kom igen: Perstorpsplattan i mattan! Och håll er på behörigt avstånd från julgranarna när det stormar!

Inga kommentarer: