onsdag 11 september 2013

Birgitta Onsell

Hedras de som hedras bör. Jag kände inte Birgitta Onsell, men hon har haft ett enormt inflytande på mitt tänkande ända sedan jag lyssnade på ett föredrag av henne i Hästveda i en filosoficirkel på 90-talet. Hon började oväntat sin föreläsning med att sjunga en sång om "Barumskvinnan" (den forntida och sannolikt inflytesrika kvinna som blev begravd sittande utanför Bäckaskog i nordöstra Skåne). Vidare följde en fantastisk framställning av kvinnor och gudinnor i förkristen tid. Sedan dess har jag läst och läst om de flesta av hennes böcker. Birgitta Onsell hade (och har då böcker är odödliga) en "gudinnlig" förmåga att se saker ur ett nytt perspektiv. Ord och värderingar. Då min egen bok har ett panteon av diverse gudinnor som en motvikt till det monoteistiska patriarkala gudsbegreppet skulle jag kunna tänka mig att Onsell är den svenska författare som har haft mest inflytande på mitt eget författarskap. Vila i frid i Jordemoderns sköte.

Inga kommentarer: