torsdag 26 september 2013

Nordea & Nordkorea

Regeringen säljer sista aktierna i Nordea för att betala av på statsskulden. Samtidigt ska staten låna för att finansiera skattelättnader för de med mest pengar. Jag kan inte se någon ekonomisk logik. Enbart en bokstavstrogen ideologisk dogm: mer åt de privatpersoner som har mest och privatisera all gemensam egendom. Fanatisk fundamentalism. Som Nordkorea fast tvärtom. Hej 1800-talet!

Inga kommentarer: