onsdag 18 september 2013

"Vi under skatter digna ned"?

Förutsägbar höstbudget av en förutsägbar regering. Mindre skatter = mindre skatteintäkter = mindre resurser till skolan = sämre skolresultat = fler arbetslösa och outbildade = sämre löneutveckling. "Arbetslinjen" om man går hela varvet. Det lönar sig att betala skatt. Annars lönar det sig inte ens att arbeta.

Så mycket förlorar du på Borgs budget

Inga kommentarer: