fredag 6 september 2013

Fredrikpeng (för Landet Utanför)

"Regeringen föreslår idag en så kallad fritidspeng till ”utsatta barn”. Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson säger i ett uttalande att det är en återgång till den tid då samhället, istället för att bygga på gemensamma system, sysslade med välgörenhet och fattigvård. – Och nu är vi snart där igen, säger hon. Först försämrar den borgerliga regeringen a-kassan och de olika allmänna försäkringssystemen, så att arbetslösa och ensamstående inte har råd att betala avgifter till idrottsföreningar och annat. Sedan kommer man med allmosan. – Det hade varit mycket bättre om regeringen stärkt familjernas ekonomi från början. – Ensamstående med låg inkomst, arbetslösa och sjuka ska slippa pekas ut, säger Ulla Andersson. Vi måste skapa ett värdigt samhälle som grundar sig på gemensamma lösningar, solidaritet och omtanke." Kanske Alliansens mest förnedrande förslag någonsin. Jag ska försöka att inte gråta. Försöka att inte explodera och bli rädd för mig själv. Jag ska försöka att besinna mig. Medvetet och med hjärtat kämpa för ett anständigt samhälle. Inte en dystopisk "Astrid Lindgrens värld" med fattighus, patriarkal "välgörenhet" och där "utsatta barn" får ta sin flykt till en drömd sagovärld. (Läser samtidigt att beslutet att stänga ner elitinternatet Lundsberg körs över. En tröst för fler än de paternaliskt och pennalistiskt förtryckta elitelevernas elitföräldrar?)

Nej till regeringens allmosor!

Inga kommentarer: