torsdag 12 september 2013

Konkret predikan om abstrakta drömmar

Kommunist. Socialist. Kristen. Muslim. Feminist. Skällsord för vissa och en identitet för andra. Kommunismen är en mycket äldre och ädlare tanke än kommunistdiktaturen. Jag tror att saker måste mogna. Jag tror inte på tvångsäktenskap trots föräldrarnas goda intentioner. Däremot tror jag att det kan finnas underbart fungerande äktenskap. Om de bygger på frihet och jämlikhet, solidaritet och omtanke. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Samma med mänskliga samhällsbyggen. Såg en ung Anna Lindh på TV igår tala om det klasslösa samhället. Det lät vackert och eftersträvansvärt. På rätt sätt. Om religionen handlar om en känsla av att vi alla hör samman och därmed måste ta hand om varandra brinner kättarbålen svagt. Om än alls. Om man motsätter sig intolerans ska man själv inte ägna sig åt intolerans och häxjakt. Man ska lyssna. Samtidigt som man vågar säga sitt hjärtas mening. Ty det är från hjärtat det riktigt väsentliga stammar. Vad man än väljer att döpa sina abstrakta drömmar och tankar. Amen.

Inga kommentarer: