fredag 20 september 2013

Varför? (- Därför!)

Barn är öppna. Barn ifrågasätter allt. Barnet frågar: - Varför? Vuxna svarar: - Därför. Men "därför" är inget svar. Vuxna är "fostrade". Barn sätts i "lekskola". Sen blir det skola. Sitta stilla. Disciplin. "Lära". Lära vad? Barn får inte längre lära vuxna. De ska stöpas. Fyrkantiga. De får inte längre fråga. De får inte längre tänka. Så här är det. För att det är det. Ibland hamnar vuxna på universitet eller högskola. Då fostras de att fråga: - Varför? Trots att de inte undrar. De har fostrats till att inte fråga. Att inte undra. Varför?

Inga kommentarer: