fredag 20 september 2013

Det var en gång....

På medeltiden hade man i Västerlandet en speciell världsbild. Som låter ganska konstig idag. Om Jorden var platt eller rund spekulerar de lärde. Men universum kretsade kring den. Över den fanns sju himlar. I den översta bodde Gud. Denne Gud hade skapat allt. Även ordningen på Jorden. Gud rådde över människan. Mannen rådde över kvinnan. Den rike rådde över den fattige. Det fanns tre sorters människor: De som krigade (adeln) var överst i pyramiden. De som predikade (prästerskapet) var strax under och rättfärdigade systemet. De som arbetade (bönder och andra kroppsarbetare) var underst. Så kom diverse revolutioner (den industriella, den amerikanska, den franska, den ryska m.fl.) och samhället blev lite mer "normalt". Idag måste all mänsklig verksamhet gå med "vinst". Med det menas att de som äger produktionsmedlen (industrier, företag, offentlig verksamhet) måste få så mycket pengar som möjligt. Pengar är något abstrakt (som Gud). Det kan vara en magnetremsa. Det kan vara några tryck på ett tangentbord. Det kan vara papper eller (allt mer sällan) metall. Vad man ska med dessa pengar till? Det är det ingen som vet. Men de skänker salighet. Pengar ska samlas i säck. Trots att de liksom Gud är abstrakta och enbart finns som en tanke i människors medvetande. De är så värdefulla att de måste vinnas så snabbt som möjligt. Fast ingen vet vad de ska användas till. Men de är viktigare att samla än att tillgodose behoven hos människor, växter och djur. Människorna väljer själva sitt sätt att leva på tillsammans. Det kallas frihet. Det kallas ansvar.

Inga kommentarer: