onsdag 18 september 2013

Ja till Arbetslivet

"Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder." En viktig myndighet. Statistik visar att en alarmerande stor del av Sveriges HBTQ-personer har upplevt diskriminering och trakasserier på sin arbetsplats. Personligen trodde och hoppades jag att det skulle utgöra en av de stora frågorna under årets Pridefestival. Att även en förfärande stor andel av landets unga kvinnor upplevt trakasserier på arbetsplatsen stärker vikten av en väl fungerande DO. DO är som statlig myndighet direkt underlydande regeringen. Högst ansvarig är således tillträdande arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Svantesson har varit aktiv medlem i den fundamentalistiska högerkristna sekten Livets Ord. Hon tillhör idag dess underavdelning Kristet Center. Till detta har hon (senast 2006) varit informationssekreterare i anti-abort-organisationen Ja till Livet. En organisation som avhoppare (och jag själv personligen) kallar "obehaglig". År 2007 kritiserade hon samkönade äktenskap. Även hos de borgerliga regeringspartiernas medlemmar har tillsättandet av Svantesson väckt stark kritik. I regeringen är Fredrik Reinfeldt platschef. Frågan är om inte detta är det mest omdömeslösa han har gjort i den rollen. Att hon hävdar att hon "står bakom rådande lagstiftning" i såväl frågan om abort som HBTQ-personers rättigheter väger lätt. Att hävda att man motsäger sig svensk lagstiftning skulle inte leda till en ministerplats överhuvudtaget. Oavsett regering.

Nya ministern får visst makt över abortfrågan

Kritiker kräver att nya ministern ska ta avstånd

Inga kommentarer: