tisdag 7 december 2010

Beatrices askUttrycket Pandoras ask känner de flesta igen. Berättelsen kommer såklart från den grekiska mytologin:

Titanen Epimetheus ("Den som tänker efteråt") gav djuren sina positiva egenskaper. Men när han kom till människan fanns det inget positivt kvar att ge. Det tyckte hans bror Prometheus ("Den som tänker före") var synd då han betraktade människan som överlägsen de andra djuren. Så han bestämde sig för att ge människan en stor gåva: elden som han stal från gudarna. Och straffades hårt för.

Nu slutade människan bry sig om gudarna (jämför syndafallet och Kunskapens träd i Gamla testamentet). Till slut skapade gudarna Pandora ("Den allbegåvade") åt Epimetheus som hade egenskaper från alla gudarna: skönhet, läkekonst, musikalitet m.m. Hon fick även en ask av Apollon som hon på inga villkor fick öppna (Kunskapens träd känns åter igen). De levde lyckliga tills Pandoras gåva från Hera, nyfikenheten, trängde på. Och hon öppnade asken. Och alla världens olyckor flög ut över världen.

Dock hann hon stänga igen asken innan Hoppet flög ut. Det är därför man säger att hoppet är det sista som överger människan. Och till slut öppnade Pandora åter asken och lät Hoppet uppfylla världen och människan.


Jag förstår om makthavarna vill hålla människor i okunskap. De upplever säkert Wikileaks m.m. som all världens olyckor som sprids över världen. Men Kunskap är även Hopp. Kunskap är alltid Sanning. Och hur man än bör ställa sig källkritisk till utläckt information är det en större olycka för människan om makthavarna betraktar sig som gudar och försöker hålla denna fördold i en ask. Även för dem själva. Ty förr eller senare kommer de ändå att visa sig stå spritt språngande nakna. Som Adam och Eva. Eller kejsaren med de nya kläderna.

Okunskap är slaveri. Därför måste vi äta från Kunskapens träd. Låta Hoppet flöda från Pandoras ask. Låta detta leda oss såsom Beatrice ledsagade Dante mot Paradiset. Det är mitt enda kostråd.

Sluta krypa för makten!


Vem tror du att du lurar, Ask?


Det är samma gamla lik som trillar ur garderoberna


Varför är Assange skurken?

Inga kommentarer: