torsdag 2 december 2010

I Vildmarken (om svensk neokolonialism)I Vildmarken, i Vildmarken har björk och näktergal
Ingen chans mot skorstenen eller makthavarnas tal
Och värkande små barnryggar bär upp Kung Kapital
Och svarta skjuts av vita för att det går att skjuta dem
Som saknar röst och hem i Vildmarken
(Dan Berglund)


"12 000 människor dog och ett par hundratusen fördrevs när den sudanesiska armén rensade område på område för att bereda marken för oljebolagen under åren kring tusenårsskiftet. Lundin Oil, ett av bolagen, bistod med en väg som också soldaterna använde, lät sig skyddas av milis och har aldrig yttrat ett fördömande ord om övergreppen. Om Carl Bildt, då styrelseledamot i Lundin Oil, har något rättsligt ansvar för förbrytelserna återstår att pröva, förundersökning pågår. Men att han berikade sig på folkfördrivingen råder det inget tvivel om.

Ingen vore därför bättre lämpad att svara på vad Sverige nu ska göra för att se till att Lundin Oils ansvar utreds, att offren får kompensation och att svenska företag inte i framtiden kan profitera på krigsförbrytelser. Det är de frågor som vänsterpartisten Jonas Sjöstedt ställt till Bildt inför en interpellationsdebatt i riksdagen nu på fredag."


Lycka till imorgon, Carl Bildt. Jag välkomnar debatten.

Den mest intressanta interpellationsdebatt jag följt är vänsterpartisten Ivar Vennerströms i februari 1918 om hur Sveriges regering (bestående av sossar och folkpartister) tänkte agera i militärt hänseende till det nyss uppflammande inbördeskriget i Finland. Där regeringens sympatier låg på den "vita" borgerlighetens sida. Och Sverige mycket väl hade kunnat tänka sig att intervenera militärt. Sverige hade ett direkt militärt mål: att återerövra Åland. Sveriges regering var rädd för revolution och inbördeskrig i Sverige (går tydligt att avläsa av debatten och regeringsmedlemmar som Hjalmar Branting och Per Albin Hansson) och föredrog att låta 1.169 volontärer fara över och slakta torpare.

Svenska brigadens "brigardär nummer 1", den förste frivillige, hette Olof Palme. Han var historiker och filosofie licentiat. Liksom sin sentida namne och tillika släkting stupade han av en kula genom överkroppen. Olof Palme d.ä. för sin aktivitet i krig. Olof Palme d.y. kanske för sin aktivitet mot krig?

Sveriges ekonomiska neokolonialism i Balticum kan kanske skyllas på Anders Borg och Alliansen. Blodspengarna från Sudan kanske kan skyllas på Carl Bildt som person. Men sossarnas medlöperi för USA:s kolonialkrig i Afganistan kan inte skyllas på "borgerliga imperialister". Frågan är större än partifärg. Den är fundamental. Och förbannat moralisk.

Palme bar på ett tungt kors
Släktingarna hängde med slaktarna hela vägen upp till Tammerfors
(Stefan Sundström)

Björling får svara om Lundin Oils och Bildts ansvar


Avslöjar desperationen hos krigsanhängarna


Krigspropaganda i svenska medier

Inga kommentarer: